Tăng lương năm 2016 tại Hàn Quốc

13/06/2017

Chính phủ Hàn Quốc chính thức đưa ra quyết định tăng lương tối thiểu cho người lao động bắt đầu từ năm 2016

Mức lương tối thiểu đối với người làm việc là 6030 won/ giờ. Tăng 8.1% so với cùng kì năm 2015.

Mức lương tối thiểu là 1.260.270 won/ tháng tương đương 1 tuần làm việc 5 ngày, 1 ngày làm việc 8 giờ, 1 tháng là 209 giờ.

184

Công thức tính lương tối thiểu năm 2016

Quy định công ty làm 44h/ tuần

Số giờ làm việc theo quy định là:

– 226 h x 6,030w = 1,362,780w (lương cơ bản)

– 226 h = 4.34 tuần x 52 h(quy định giờ làm việc trong 1 tuần)

– 52 h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 4 giờ thứ bảy + 8 h ngày lễ, chủ nhật.

(Riêng ngày chủ nhật người lao động không làm vẫn được tính làm 8h)

Quy định công ty làm 40h/ tuần

Số giờ làm việc theo quy định là:

– 209 h x 6,030w = 1,260,270w

– 209 h = 4.34 tuần x 48 giờ(quy định giờ làm việc trong 1 tuần)

– 48 h = trong tuần(thứ 2~thứ 6) 5 ngày x 8 h + 8 h ngày lễ chủ nhật

(Riêng ngày chủ nhật người lao động không làm vẫn được tính làm 8h)

Thu nhập làm thêm giờ

Ngoài giờ làm việc cơ bản (1 ngày 8 h) sẽ được tính theo 150%.

6,030w x 150% = 9,045w

Trợ cấp làm đêm

– giờ làm đêm (từ 22:00 đến 06:00) sẽ được tính theo 200%

ví dụ: làm việc từ 19:00 giờ đến 07:00 (bao gồm 1 giờ nghỉ giải lao)

=> giờ căn bản 8 h(19:00 – 04:00) : 8h x 6,030w = 48,240w

=> giờ làm thêm 3 h(04:00 – 07:00) : 3 h x 6,030w x 150% = 27,135w

=> giờ làm đêm 7 giờ(22:00 – 06:00) : 7 h x 6,030 x 50% = 21,105w

=> tổng cộng: 48,240w + 27,135w + 21,105w = 96,480w

Trợ cấp làm vào ngày nghỉ được tính theo 5 h làm việc: 6,030w x 5 h x 150% = 45,225w

 

Bài viết liên quan

Facebook chat