CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC 2018

25/05/2018
Tên Trường

1 năm học phí

Tên trường

1 năm học phí

Tên trường

1 năm

học phí

Tên trường

1 năm học phí

67 Trường yêu cầu đặt cọc trống trốn Vi Sa Thẳng

가천대

4.800

단국대

5.200

성신여자대

4.800

중원대

4.400

가톨릭관동대

5.200

대구가톨릭대

D2

세명대

4.000

창원대

4.800

가톨릭대

5.200

대구대

4.400

세종대

6.200

청주대

3.880

강릉원주대

4.800

대구한의대

4.800

신라대

4.600

충남대

5.200

건국대

6.400

대전대

4.000

안동대

D2

충북대

5.200

건양대

3.900

동국대

6.200

연세대(원주)

6.920

평택대

4.800

경남대

D2

동서대

4.000

영남대

4.800

한국과학기술원

D2

경북대

5.200

동의대

4.400

우석대

4.000

한국교원대

D2

경성대

4.400

목포해양대

5.000

우송대

4.800

한국국제대

D2

경희대

6.800

배재대

D2

이화여자대

5.960

한동대

4.800

고려대(세종)

6.520

백석대

D2

인천대

4.800

한림대

4.800

고신대

3.600

부산대

5.200

인하대

5.200

한서대

5.000

광주여자대

3.500

부산외국어대

4.800

전주대

4.800

한양대

6.400

국민대

5.800

삼육대

5.000

제주대

4.560

호남대

4.800

군산대

4.800

서경대

D2

조선대

4.900

호서대

4.500

금오공과대

4.100

선문대

5.280

중부대

6.000

홍익대

5.800

김천대

D2

성균관대

9.600/6

중앙대

6.000

 

 

44 Trường không yêu cầu đặt cọc chống trốn

가야대(김해)

D2

대진대

4.800

서울대

6.400

전남대

5.200

강남대

4.400

동국대(경주)

4.400

서울시립대

5.200

전북대

3.600

강원대

4.400

동명대

4.400

서울여자대

5.200

청운대

3.600(홍성)

4.400(인천)

경상대

4.800

동신대

4.000

숙명여자대

5.800

한국기술교육대

5.000

경일대

4.000

동아대

4.800

순천대

3.740

한국산업기술대

4.800

계명대

4.800

명지대

5.200

순천향대

5.000

한국외국어대

6.200

고려대

5.560

목원대

D2

숭실대

5.200

한국항공대

4.800

공주대

4.400

부경대

4.800

아주대

5.600

한남대

4.800

극동대

3.850

상명대

5.520

연세대

D2

한성대

4.800

남부대

4.000

서강대

6.200

영산대

4.800

한신대

4.400

남서울대

4.300

서울과학기술대

5.200

울산대

4.800

한양대(ERICA)

5.360

14 Trường yêu cầu đặt cọc trống trốn  hệ 2 năm Tốp 1%

대구공업대

3.800

영남이공대

4.000

인하공업전문대

D2

제주한라대

4.400

동양미래대

D2

영진전문대학

D2

전북과학대

3.800

한국영상대

4.600

부천대

D2

용인송담대

4.400

전주기전대학

D2

 

 

서울예술대

D2

울산과학대

4.400

제주관광대

3.100

 

 

8 Trường không  yêu cầu đặt cọc chống trốnhệ 2 năm

거제대

D2

구미대

4.000

수성대

4.400

한양여자대

4.800

계명문화대

4.000

동원과학기술대

4.800

여주대

4.400

호산대

4.000

Bài viết liên quan

 • THỦ TỤC XIN VISA HÀN QUỐC

  Dịch vu Visa thăm thân tại Du học Hoàng Gia đem đến một dịch vụ hiệu quả nhanh chóng và tiện lợi
 • TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC

  Dịch vụ visa du học Hàn Quốc tại Hoàng Gia. Chúng tôi cam kết là đơn vị uy tín, chi phí thấp, tư vấn chọn trường theo hoàn cảnh học viên
 • KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN VISA

  Du học Hoàng Gia cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng uy tín nhất tại Hà Nội với chi phí thấp nhất.
 • THỦ TỤC XIN VISA THĂM THÂN

  Dịch vu Visa thăm thân tại Du học Hoàng Gia đem đến một dịch vụ hiệu quả nhanh chóng và tiện lợi
Facebook chat